01 เม.ย. 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม

01 เม.ย. 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม

01 เม.ย. 2563

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม

25 มี.ค. 2563

แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

23 มี.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน Website ของบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

04 มี.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

03 มี.ค. 2563

ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม

03 มี.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

02 มี.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม

27 ก.พ. 2563

ชี้แจงกรณีการทำรายงานซื้อขายหุ้น Big Lot
อ่านเพิ่มเติม

27 ก.พ. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม

24 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม

21 ก.พ. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP