04 ธ.ค. 2562

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ย. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม

18 ต.ค. 2562

วันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม

03 ก.ย. 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

09 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

09 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

09 ส.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม

06 ส.ค. 2562

SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

18 มิ.ย. 2562

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
อ่านเพิ่มเติม

18 มิ.ย. 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม

12 มิ.ย. 2562

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
อ่านเพิ่มเติม

07 มิ.ย. 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
อ่านเพิ่มเติม

24 พ.ค. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บน Website ของบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP