14 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

13 พ.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

13 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

13 พ.ย. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม

03 ก.ย. 2561

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

03 ก.ย. 2561

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม

27 ส.ค. 2561

แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
อ่านเพิ่มเติม

15 ส.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม

14 ส.ค. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม

14 ส.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

14 ส.ค. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

31 ก.ค. 2561

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม

08 มิ.ย. 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ QTC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

06 มิ.ย. 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ QTC-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม

30 พ.ค. 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ QTC-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP