วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
07 มิถุนายน 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
05 มิถุนายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562
25 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
31 ตุลาคม 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560
29 สิงหาคม 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
31 พฤษภาคม 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
28 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14 พฤศจิกายน 2559 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2559 (สอบทาน)
15 สิงหาคม 2559 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2559 (สอบทาน)
01 กรกฎาคม 2559 ออกบูธนิทรรศการ งาน MAI Forum 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พฤษภาคม 2559 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2559 ( สอบทาน)

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP