ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่: 25 เม.ย. 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่: 25 เม.ย. 2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่: 28 เม.ย. 2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่: 31 มี.ค. 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่: 21 เม.ย. 2558

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่: 22 เม.ย. 2557

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่: 23 เม.ย. 2556

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่: 24 เม.ย. 2555

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วันที่: 07 มิ.ย. 2562

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

วันที่: 31 ต.ค. 2560

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

วันที่: 29 ส.ค. 2560

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

วันที่: 31 พ.ค. 2560

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วันที่: 02 มิ.ย. 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

วันที่: 05 มิ.ย. 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

วันที่: 18 ก.พ. 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

วันที่: 09 ก.ย. 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

วันที่: 19 มี.ค. 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556

วันที่: 20 มี.ค. 2557

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556

วันที่: 28 ส.ค. 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555

วันที่: 19 มี.ค. 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555

วันที่: 06 ก.ย. 2555

วันที่: 30 ส.ค. 2554

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

วันที่: 22 ธ.ค. 2558

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

วันที่: 06 ต.ค. 2558

เยี่ยมบริษัท เดือนมีนาคม 2562

วันที่: 08 มี.ค. 2562

เยี่ยมบริษัท เดือนมกราคม 2560

วันที่: 19 ม.ค. 2560

เยี่ยมบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันที่: 24 ก.พ. 2559

เยี่ยมบริษัท เดือนมกราคม 2559

วันที่: 19 ม.ค. 2559

เยี่ยมบริษัท เดือนมิถุนายน 2558

วันที่: 18 มิ.ย. 2558

เยี่ยมบริษัท เดือนตุลาคม 2557

วันที่: 09 ต.ค. 2557

เยี่ยมบริษัท เดือนกรกฎาคม 2557

วันที่: 02 ก.ค. 2557

เยี่ยมบริษัท เดือนกันยายน 2556

วันที่: 26 ก.ย. 2556

เยี่ยมบริษัท เดือนเมษายน 2556

วันที่: 20 เม.ย. 2556

เยี่ยมบริษัท เดือนพฤศจิกายน 2555

วันที่: 10 พ.ย. 2555

เยี่ยมบริษัท เดือนกันยายน 2555

วันที่: 13 ก.ย. 2555

เยี่ยมบริษัท เดือนกรกฎาคม 2555

วันที่: 13 ก.ค. 2555

โรดโชว์ เดือนกันยายน 2557

วันที่: 17 ก.ย. 2557

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP