ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่: 25 เม.ย. 2562

ความยาว: 02:24:07 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่: 25 เม.ย. 2561

ความยาว: 01:01:58 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่: 28 เม.ย. 2560

ความยาว: 58:30 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่: 31 มี.ค. 2559

ความยาว: 01:22:30 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่: 21 เม.ย. 2558

ความยาว: 01:13:17 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่: 22 เม.ย. 2557

ความยาว: 01:31:12 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่: 23 เม.ย. 2556

ความยาว: 01:11:24 นาที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่: 24 เม.ย. 2555

ความยาว: 41:31 นาที

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วันที่: 07 มิ.ย. 2562

ความยาว: 01:09:21 นาที

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

วันที่: 30 ต.ค. 2560

ความยาว: 48:26 นาที

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

วันที่: 29 ส.ค. 2560

ความยาว: 01:33:32 นาที

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

วันที่: 31 พ.ค. 2560

ความยาว: 01:10:24 นาที

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วันที่: 15 มิ.ย. 2559

ความยาว: 01:18:50 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562

วันที่: 24 มี.ค. 2563

ความยาว: นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562

วันที่: 16 ธ.ค. 2562

ความยาว: นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562

วันที่: 05 มิ.ย. 2562

ความยาว: 42:39 นาที

วิดีทัศน์ QTC 2562

วันที่: 31 ม.ค. 2562

ความยาว: 3:43 นาที

วิดีทัศน์ QTC 2557

วันที่: 25 มี.ค. 2557

ความยาว: 7:18 นาที

วิดีทัศน์ QTC 2555

วันที่: 02 พ.ย. 2555

ความยาว: 7:12 นาที

สัมภาษณ์พิเศษ : คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

วันที่: 31 ต.ค. 2562

ความยาว: 3:36 นาที

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดัน "QTC" ฟื้น

วันที่: 23 ก.พ. 2561

ความยาว: 10:36 นาที

บทสัมภาษณ์ Insight Inspire ช่วงที่ 3

วันที่: 17 ก.ย. 2558

ความยาว: 16:57 นาที

บทสัมภาษณ์ Insight Inspire ช่วงที่ 2

วันที่: 17 ก.ย. 2558

ความยาว: 14:56 นาที

บทสัมภาษณ์ Insight Inspire ช่วงที่ 1

วันที่: 17 ก.ย. 2558

ความยาว: 3:43 นาที

QTC มั่นใจปีนี้รายได้โตต่อเนื่อง

วันที่: 02 ก.ย. 2558

ความยาว: 7:22 นาที

บทสัมภาษณ์ Business Line & Life

วันที่: 18 ก.ย. 2557

ความยาว: 20:52 นาที

บทสัมภาษณ์ Corporate Insight

วันที่: 07 มี.ค. 2557

ความยาว: 25:41 นาที

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP