จดหมายข่าวนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ดาวน์โหลด 802.52 KB
ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวนักลงทุน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 802.52 KB

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP