ราคาย้อนหลังจาก 20 ก.พ. 2562 ถึง 22 พ.ค. 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 เม.ย. 2562 ถึง 07 พ.ค. 2562)
5.05 5.20 4.98 5.00 754,700 3,824,720
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 มี.ค. 2562 ถึง 19 เม.ย. 2562)
5.10 5.25 4.92 5.05 1,412,900 7,220,525
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 พ.ค. 2562 4.98 4.98 4.98 4.98 1,000 4,980
21 พ.ค. 2562 4.94 4.96 4.90 4.96 103,400 508,698
17 พ.ค. 2562 4.94 4.96 4.94 4.94 26,000 128,624
16 พ.ค. 2562 4.94 4.94 4.92 4.94 31,800 156,972
15 พ.ค. 2562 5.00 5.00 4.90 4.94 493,800 2,457,424
14 พ.ค. 2562 5.35 5.35 5.15 5.15 445,200 2,316,975
13 พ.ค. 2562 5.40 5.75 5.30 5.35 2,957,600 16,238,470
10 พ.ค. 2562 4.98 5.25 4.98 5.05 313,000 1,576,550
09 พ.ค. 2562 5.00 5.00 5.00 5.00 100 500
08 พ.ค. 2562 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2562 5.00 5.05 4.98 5.00 2,000 9,980
03 พ.ค. 2562 4.98 5.05 4.98 4.98 65,600 328,705
02 พ.ค. 2562 5.05 5.05 4.98 4.98 53,600 268,735
30 เม.ย. 2562 5.10 5.10 5.00 5.10 173,500 875,960
29 เม.ย. 2562 5.10 5.10 5.00 5.00 245,800 1,234,185
26 เม.ย. 2562 5.10 5.20 5.10 5.20 2,000 10,210
25 เม.ย. 2562 5.20 5.20 5.15 5.20 191,400 990,910
24 เม.ย. 2562 5.15 5.20 5.15 5.20 3,500 18,195
23 เม.ย. 2562 5.05 5.20 5.05 5.20 9,800 49,690
22 เม.ย. 2562 5.05 5.10 5.05 5.10 7,500 38,150
19 เม.ย. 2562 5.20 5.20 5.00 5.05 186,500 946,115
18 เม.ย. 2562 5.10 5.15 5.10 5.10 8,400 42,845
17 เม.ย. 2562 5.05 5.15 5.05 5.15 189,800 972,335
12 เม.ย. 2562 5.10 5.10 4.92 5.05 217,900 1,091,495
11 เม.ย. 2562 5.15 5.20 5.15 5.20 19,800 101,975
10 เม.ย. 2562 5.20 5.25 5.15 5.15 57,700 298,175
09 เม.ย. 2562 5.10 5.15 5.10 5.15 172,600 884,545
05 เม.ย. 2562 5.10 5.10 5.10 5.10 9,000 45,900
04 เม.ย. 2562 5.15 5.15 5.15 5.15 4,500 23,175
03 เม.ย. 2562 5.15 5.20 5.15 5.20 181,400 938,945
02 เม.ย. 2562 5.10 5.20 5.10 5.10 76,500 391,945
01 เม.ย. 2562 5.15 5.20 5.15 5.15 6,600 34,040
29 มี.ค. 2562 5.10 5.25 5.10 5.15 216,300 1,113,220
28 มี.ค. 2562 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2562 5.20 5.20 5.20 5.20 4,500 23,400
26 มี.ค. 2562 5.10 5.10 5.10 5.10 3,000 15,300
25 มี.ค. 2562 5.10 5.10 5.05 5.10 18,500 94,325
22 มี.ค. 2562 5.15 5.15 5.15 5.15 8,900 45,835
21 มี.ค. 2562 5.05 5.15 5.05 5.15 22,900 115,665
20 มี.ค. 2562 5.10 5.10 5.05 5.05 8,100 41,290
19 มี.ค. 2562 5.05 5.20 5.05 5.05 6,100 30,875
18 มี.ค. 2562 5.10 5.20 5.10 5.20 2,300 11,740
15 มี.ค. 2562 5.15 5.15 5.10 5.15 30,800 157,870
14 มี.ค. 2562 5.25 5.25 5.15 5.20 19,500 101,225
13 มี.ค. 2562 5.20 5.35 5.15 5.15 16,700 87,005
12 มี.ค. 2562 5.40 5.40 5.20 5.20 18,100 96,065
11 มี.ค. 2562 5.35 5.40 5.35 5.40 31,000 165,900
08 มี.ค. 2562 5.20 5.30 5.20 5.30 1,100 5,810
07 มี.ค. 2562 5.25 5.30 5.25 5.25 3,900 20,560
06 มี.ค. 2562 5.30 5.40 5.20 5.20 72,500 380,610
05 มี.ค. 2562 5.50 5.60 5.20 5.25 295,800 1,609,910
04 มี.ค. 2562 5.65 5.65 5.50 5.60 158,200 881,705
01 มี.ค. 2562 5.25 6.15 5.15 5.60 3,915,400 22,075,315
28 ก.พ. 2562 5.10 5.20 5.05 5.15 306,300 1,574,000
27 ก.พ. 2562 5.10 5.15 5.05 5.05 59,400 302,280
26 ก.พ. 2562 5.10 5.10 5.05 5.05 196,500 994,740
25 ก.พ. 2562 5.00 5.20 5.00 5.05 1,044,200 5,310,600
22 ก.พ. 2562 5.05 5.05 4.96 4.96 204,700 1,019,463
21 ก.พ. 2562 5.05 5.05 4.94 5.00 398,400 1,982,276
20 ก.พ. 2562 5.10 5.10 5.00 5.00 143,100 717,490

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP