คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

นักวิเคราะห์

ekkarin@trinitythai.com

คุณบุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์

นักวิเคราะห์

boonyarith@globlex.co.th

คุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน

นักวิเคราะห์

วิชญ์ศรุต ชูอ่องสกุล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

tarisa@kktrade.co.th

คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์

นักวิเคราะห์

pongpats@dbsvickers.com

คุณนพพร ฉายแก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

nopporn.ch@countrygroup.co.th

คุณวรายุ วัฒนศิริ

นักวิเคราะห์

varayu.wa@countrygroup.co.th

คุณรัศดา ทวีแสงสกุลไทย

นักวิเคราะห์

rutsada@phillip.co.th

คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์

นักวิเคราะห์

suchott@kgi.co.th

คุณแพรธิดา กาญจนาเวส

นักวิเคราะห์

Pearthida.Karnjanaves@th.nomura.com

คุณณัฎฐ์วริน ไตรภพสกุล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Natwarin.t@aecs.com

คุณณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

นักวิเคราะห์

Napat.Si@asiawealth.co.th

คุณอำนาจ โงสว่าง

Fundamental Analyst

amnart.n@ktbst.co.th

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

นักวิเคราะห์

Jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

คุณจิตรา อมรธรรม

นักวิเคราะห์

jitraa@fnsyrus.com

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP