ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2565 12:29

ชื่อย่อหุ้น: QTC
5.20 THB

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
78,909
วันก่อนหน้า :
5.20
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) :
416,135
ราคาเปิด :
5.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
4.86 - 8.60
ช่วงราคาระหว่างวัน :
5.20 - 5.30