ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2564 16:38

ชื่อย่อหุ้น: QTC
4.14 THB

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
68,700
วันก่อนหน้า :
4.14
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) :
283,572
ราคาเปิด :
4.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
2.98 - 5.10
ช่วงราคาระหว่างวัน :
4.00 - 4.16