วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ เพิ่มในปฎิทิน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องศรีนครินทร์1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานงบปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference www.set.or.th/oppday